Kramer JK 1000 BFR-1987

37 000 .

Banana Head, c , c Floyd Rose, , , -?

-, 1987

-.
(, ) ,
6100, .
gotoh,
Floyd Rose
.
,
.