Guyatone Parametric EQ PS 008

2000 .

"" .

:
Gain
Frequency
Width
- 9 .